top of page

Politica de ConfidențialitateAcest site web colectează unele Date personale de la Utilizatorii săi.
Controlor de date: Daniela Battaglia Tipuri de date colectate Printre Datele personale colectate de acest site, fie independent, fie prin intermediul terților, se numără: Cookie-uri, Date de utilizare, Email, Nume și Prenume.

Alte Date personale colectate pot fi indicate în alte secțiuni ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte informative afișate în același timp cu colectarea datelor. Datele cu caracter personal pot fi introduse voluntar de către Utilizator sau colectate automat atunci când utilizați acest site web. Orice utilizare a Cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către acest site sau de către proprietarii serviciilor terțe utilizate de acest site, dacă nu se specifică altfel, are scopul de a identifica Utilizatorul și de a înregistra preferințele acestuia, în scopuri strict legate de furnizare. a serviciului solicitat de Utilizator. Nefurnizarea de către Utilizator a anumitor Date personale poate împiedica acest site să-și furnizeze serviciile.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru Datele cu Caracter Personal ale terților publicate sau partajate prin intermediul acestui site și garantează că are dreptul de a le comunica sau de a le disemina, eliberând Proprietarul de orice răspundere față de terți. Metoda și locul de prelucrare a metodelor de prelucrare a datelor colectate
Controlorul de date prelucrează Datele cu caracter personal ale utilizatorilor adoptând măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. Prelucrarea se realizeaza folosind instrumente informatice si/sau telematice, cu metode organizatorice si cu logica strict legata de scopurile indicate. Pe lângă Operatorul de date, în unele cazuri, categorii de angajați implicați în organizarea site-ului (administrativi, comerciali, de marketing, juridici, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice terțe, curieri poștali) pot au acces la Furnizori de găzduire a datelor, companii IT, agenții de comunicații) desemnați și, dacă este necesar, ca Procesori de date de către Operatorul de date. Lista actualizată a Managerilor poate fi oricând solicitată de la Operatorul de date.

Loc
Datele sunt prelucrate la sediile de operare ale Operatorului de date și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Operatorul de date.

Times
Datele sunt prelucrate pentru timpul necesar pentru realizarea serviciului solicitat de Utilizator, sau declarat de scopurile descrise in acest document, iar Utilizatorul poate oricând solicita intreruperea prelucrarii sau anularea datelor.

Scopul prelucrării datelor colectate Datele utilizatorului sunt colectate pentru a permite aplicației să-și furnizeze serviciile, precum și în următoarele scopuri: Statistici, Gestionarea adreselor și trimiterea mesajelor de e-mail, Contactarea Utilizatorului și Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe .

Tipurile de Date personale utilizate pentru fiecare scop sunt indicate în secțiunile specifice ale acestui document. Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Contactați utilizatorul

Formular de contact (acest site)

Utilizatorul, prin completarea formularului de contact cu propriile date, își dă consimțământul pentru utilizarea acestora pentru a răspunde solicitărilor de informații, oferte, sau orice altă natură indicată de antetul formularului.

Date personale colectate:
Nume, e-mail și nume.


Gestionarea adreselor și trimiterea mesajelor de e-mail
Aceste servicii vă permit să gestionați o bază de date de contacte de e-mail utilizate pentru a comunica cu Utilizatorul prin e-mail.


Serviciile vă permit să colectați date referitoare la data și ora la care e-mailurile sunt vizualizate de către Utilizator, precum și la interacțiunea Utilizatorului cu e-mailurile primite, cum ar fi informații despre clicurile pe link-urile inserate în e-mail.

Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe
Aceste servicii permit interacțiunea cu rețelele sociale sau alte platforme externe direct din paginile acestui site.


Interacțiunile și informațiile dobândite de pe acest site sunt în orice caz supuse setărilor de confidențialitate ale Utilizatorului referitoare la fiecare rețea socială.


În cazul în care este instalat un serviciu de interacțiune cu rețelele sociale, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu folosesc serviciul, acesta să colecteze date de trafic referitoare la paginile în care este instalat.

Butonul Like și widget-urile sociale Facebook (Facebook)
Butonul „Like” și widget-urile sociale Facebook sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, furnizate de Facebook Inc.


Date personale colectate:
Cookie-uri și date de utilizare.


Locul de prelucrare
: STATELE UNITE ALE AMERICII
-
Politica de Confidențialitate


Statistici
Serviciile cuprinse în această secțiune permit Controlorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și sunt utilizate pentru a ține evidența comportamentului Utilizatorului.

Google Analytics (Google)
Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google utilizează Datele personale colectate în scopul evaluării utilizării acestui site web, al compilarii de rapoarte și al partajării acestora cu alte servicii dezvoltate de Google.

Google poate folosi Datele personale pentru a contextualiza și a personaliza reclamele propriei rețele de publicitate.

Date personale colectate:
Cookie-uri și date de utilizare.

Locul de prelucrare
: STATELE UNITE ALE AMERICII
-
Politica de Confidențialitate
-
A renunța
Informații suplimentare despre tratamentul Apărare în instanță
Datele Personale ale Utilizatorului pot fi utilizate pentru apărarea de către Proprietar în instanță sau în etapele care conduc la eventuala stabilire a acestuia, împotriva abuzurilor în utilizarea acelorași sau a serviciilor conexe de către Utilizator.
Utilizatorul este conștient de faptul că Controlorului de date i se poate cere să dezvăluie Datele la cererea autorităților publice.

Informație specifică
La cererea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site web poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Jurnal de sistem și întreținere
Pentru nevoi legate de operare și întreținere, acest site web și orice servicii terțe utilizate de acesta pot colecta jurnalele de sistem, care sunt fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține și Date personale, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică
Mai multe informații în legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pot fi solicitate în orice moment de la Operatorul de Date folosind informațiile de contact.

Exercitarea drepturilor de către Utilizatori
Subiecții la care se referă Datele cu Caracter Personal au dreptul în orice moment de a obține confirmarea existenței sau nu a acestora de la Operatorul de Date, de a cunoaște conținutul și originea acestora, de a verifica acuratețea sau de a solicita integrarea acestora. , anulare, actualizare. , rectificarea, transformarea în formă anonimă sau blocarea Datelor cu Caracter Personal prelucrate cu încălcarea legii, precum și să se opună în orice caz, din motive legitime, prelucrării acestora. Solicitările trebuie adresate operatorului de date.

acest site web nu acceptă solicitări „Do Not Track”. Pentru a afla dacă serviciile terță parte utilizate le suportă, consultați politicile lor de confidențialitate.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate
Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, informând Utilizatorii pe această pagină. Prin urmare, vă rugăm să consultați des această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări indicată în partea de jos. În cazul neacceptarii modificărilor aduse acestei politici de confidențialitate, Utilizatorul este obligat să înceteze utilizarea acestui site web și poate solicita Controlorului de date să-și ștergă Datele personale. Dacă nu se specifică altfel, politica anterioară de confidențialitate va continua să se aplice Datelor cu caracter personal colectate până în acel moment.

Informații despre această politică de confidențialitate
Operatorul de date este responsabil pentru această politică de confidențialitate, întocmită pornind de la module pregătite de Iubenda și stocate pe serverele sale.

Definiții și referințe legale
Date personale (sau date)
Orice informație referitoare la o persoană fizică, identificată sau identificabilă, chiar și indirect, prin referire la orice altă informație, inclusiv un număr personal de identificare, constituie date cu caracter personal.

Date de utilizare
Acestea sunt date personale colectate automat de Aplicație (sau de aplicațiile terțe pe care le utilizează), inclusiv: adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de Utilizatorul care se conectează la Aplicație, adresele în URI (Uniform Resource Identifier). ) notație, ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (reușit, eroare etc. .) țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile itinerariului urmat în cadrul Aplicației, cu în special referire la succesiunea paginilor consultate, la parametrii referitori la sistemul de operare si mediul IT al Utilizatorului.

Utilizator
Persoana fizică care utilizează acest site, care trebuie să coincidă sau să fie autorizată de către partea interesată și ale cărei Date cu Caracter Personal sunt în curs de prelucrare.

Interesat
Persoana fizică sau juridică la care se referă Datele cu Caracter Personal.

Procesor de date (sau manager)
Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice alt organism, asociație sau organizație desemnată de Operatorul de date să prelucreze Date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile prezentei politici de confidențialitate.

Controlor de date (sau proprietar)
Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice alt organism, asociație sau organizație care răspunde, chiar și în comun cu alt proprietar, de deciziile privind scopurile, metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele utilizate, inclusiv profilul de securitate; în legătură cu funcționarea și utilizarea acestui site web. Operatorul de date, dacă nu se specifică altfel, este proprietarul acestui site web.

acest site web
Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate Datele Personale ale Utilizatorilor.

Cookie-uri
Porțiune mică de date stocate în dispozitivul Utilizatorului. Referințe legale Aviz pentru utilizatorii europeni: această declarație de confidențialitate a fost întocmită în îndeplinirea obligațiilor stabilite prin Regulamentul general privind protecția datelor GDPR - Regulamentul UE 2016/679, pe tema Cookie-urilor.
Această politică de confidențialitate se aplică exclusiv acestui site web.Via Osservatorio 1, 98121 Messina
www.esclusivaitalia.com - info@esclusivaitalia.com
T. (+39) 090 9587112 - F. (+39) 090 9385481

bottom of page